در حال بروز رسانی

هوشمند پردازان فرانگر هما

شرکت دانش‌‌بنیان هوشمند پردازان فرانگر هما

طراحی و اجرای سامانه‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی

مدیر دکتر ناصر فرج‌زاده
شماره تلفن 0930 814 9600